Propostes didàctiques d'educació físicajose

jose velasquez

descarga.png
descarga.png


Aquest wiki està pensat per a compartir propostes didàctiques d'educació en l'etapa de l'educació primària.

Bloc 1: Control i consciència corporal
1.1. Capacitats psicomotrius

- Objectius
- Materials
- Activitats d'aprenentatge

Bloc 2: Habilitats bàsiques i específiques
2.1. Habilitats motrius bàsiques

- Objectius
- Materials
- Activitats d'aprenentatge

Bloc 3: Expressió corporal i dramatització
3.1. Expressió corporal

- Objectius
- Materials
- Activitats d'aprenentatge